Inici

dijous, 30 de juny del 2011

Hem arribat tard!

Tal i com es veu a la gràfica, aquest any hem començat les aplicacions als arrossars una setmana massa tard i, una part dels mosquits que allí s'hi desenvolupen han eclosionat. Tot i haver-nos avançat una setmana respecte l'inici dels tractaments que es van fer l'any passat (S-26), aquest any que ho hem fet una setmana abans (S-25), algunes parcel·les dels arrossars,ja devien tenir presència de larves d'Anopheles atroparvus, perquè en la monitorització que fem de la població dels mosquits adults ens va aparèixer un pic poblacional. Això ho podeu observar a la gràfica que presentem. Sortosament la població nostra no ha percebut aquests mosquits en forma de les picades molestes que ocasionen.

Esperem que a partir d'ara puguem posar sota control aquestes poblacions que tants problemes poden ocasionar.


dimecres, 22 de juny del 2011

Inici dels tractaments als arrossars

Aquesta setmana hem iniciat les aplicacions aèries en els arrossars empordanesos. Tenen com a objectiu reduïr les poblacions de les dues espècies de mosquit que allí s'hi desenvolupen, l'Anopheles atroparvus i el Culex pipiens.
A partir d'ara s'aniran repetint amb una cadència quinzenal, fins arribar al mes d'agost, en que esperem s'hagi controlat la població d'aquestes espècies i les seves molèsties hagin quedat minimitzades al màxim.

dimecres, 8 de juny del 2011

Les pluges de juny i els mosquits

Després de les pluges d'aquests dies, cal activar totes les alertes de prevenció davant la possibilitat que l'aigua acumulada en diferents recipients de les nostres vivendes, puguin ser focus de cria pels mosquits i en particular pel mosquit tigre.
Cal recordar, que els mosquits aprofiten aquestes acumulacions d'aigua per reproduir-se, ja que amb molt poc temps, en aquesta aigua i apareixeran les larves de mosquit, que aniran creixent, fins que en surtin els adults que finalment ens voldran picar. 
És important conèixer que en aquesta època de l'any amb temperatures altes, per completar aquest cicle aquàtic de creixement de les larves fins a l'estadi adult, només són necessaris entre 5 i 7 dies.

Per tant és molt important que ara, justament després de les pluges, tots adoptem les mesures de prevenció bàsiques per evitar que els mosquits es reprodueixin dins l'àmbit de les nostres vivendes (patis, jardins, horts,...), i ho fem abans dels 5 dies després de les pluges.

La forma més senzilla, efectiva i econòmica, és EVITAR LES ACUMULACIONS D'AIGUA

· Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment (gerros, cendres, abeuradors,...)
· Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
· Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.
· Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
· Posar peixos vermells que es menjaran les larves de mosquit en basses ornamentals i fonts de jardí.
· Netejar les fulles de les canaleres de teulats i terrasses.
· Buidar l'aigua o tractar-la amb un producte larvicida d'embornals i desaigües.

Per qualsevol aclariment truca'ns: 972.45.12.31