Inici

dijous, 6 de setembre del 2012

La tramuntana una bona aliada.La tramuntana que va bufar fins ahir ha estat una bona aliada a l’hora de combatre el mosquit tigre. Com tots sabem la Tramuntana és un vent de nord que es caracteritza pel seu caràcter sec. Quan bufa eixuga ràpidament la roba estesa i el terra, però també eixuga els petits recipients que tinguin una obertura molt ampla. És per això, que pensem que alguns dels claps de cria de mosquit tigre hauran quedat secs durant aquests dies que han seguit a la pluja del dijous passat (entre 15 i 20 litres per metre quadrat a l’Alt Empordà) i, que no s’hauran pogut desenvolupar les seves larves.
A l’Empordà i especialment a la zona de l’Alt, la tramuntana serà possiblement una aliada, a l’hora per controlar de forma natural alguns dels claps de cria del mosquit tigre.
Aquest efecte no es possible en el cas de que es tracti de dipòsits d’aigua de pluja, on la sortida sigui d’un diàmetre reduït, o grans dipòsits soterrats (cisternes) o a l’aire lliure però, de capacitat mitjana-alta. En aquests llocs la capacitat d’evaporació del vent no pot arribar a eixugar-los complertament i continuaran sent uns llocs de desenvolupament del mosquit tigre si no hi apliquem les mesures de prevenció.   
En la gràfica que us presentem podeu apreciar en valors negatius de l'evaporació durant els dies que ha bufat la nostra aliada.

dissabte, 1 de setembre del 2012

Pluges d'estiu

Les pluges d'aquest dijous, ens han de fer activar totes les alertes de prevenció davant la possibilitat que els recipients de les nostres vivendes a on s'hi hagi acumulat aigua, puguin ser focus de cria pels mosquits i en particular pel mosquit tigre. 

Cal recordar, que els mosquits aprofiten aquestes acumulacions d'aigua per reproduir-se, ja que amb molt poc temps, en aquesta aigua i apareixeran les larves de mosquit, que aniran creixent, fins que en surtin els adults que finalment ens voldran picar.

Exemples de llocs de cria

 

És important conèixer que en aquesta època de l'any amb temperatures altes, per completar aquest cicle aquàtic de creixement de les larves fins a l'estadi adult, només són necessaris entre 5 i 7 dies.

Per tant és molt important que ara, justament després de les pluges, tots adoptem les mesures de prevenció bàsiques per evitar que els mosquits es reprodueixin dins l'àmbit de les nostres vivendes (patis, jardins, horts,...), i ho fem abans dels 5 dies després de les pluges.

La forma més senzilla, efectiva i econòmica, és EVITAR LES ACUMULACIONS D'AIGUA

· Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment (gerros, cendres, abeuradors,...)
· Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
· Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.
· Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
· Posar peixos vermells que es menjaran les larves de mosquit en basses ornamentals i fonts de jardí.
· Netejar les fulles de les canaleres de teulats i terrasses.
· Buidar l'aigua o tractar-la amb un producte larvicida d'embornals i desaigües.

Per qualsevol aclariment consulta el quadríptic informatiu o truca'ns: 972.45.12.31