Inici

dijous, 19 de desembre del 2013

Hi ha mosquits a l’hivern?


Doncs si que n’hi ha, precisament la darrera llevantada del mes de novembre, que no va ser res de l’altre mon, si que va inundar les zones humides més litorals. És en aquestes aigües que una espècie de mosquit l’Ochlerotatus detritus hi té el seu lloc de desenvolupament larvari i, és en el període entre la tardor i la primavera quan les larves hi poden ser presents.

Durant aquests dies estem fent els controls de les eclosions que hi hagut d’aquesta espècie d’aigües fredes i que té un comportament picador diürn. Tot i que té un creixement lent, pot estar alguns mesos dins de l’aigua. Un cop ha complert el cicle aquàtic naixerien uns imagos (adults) molt actius durant el dia i amb una gran capacitat de desplaçament. De fet és l’espècie que hem vist que pot desplaçar-se més quilòmetres. Ochlerotatus detritus nascuts als Aiguamolls els hem trobat picant al pantà de Boadella, o també s’ha pogut comprovar durant la dècada dels setanta (comunicació verbal dels tècnics de l’EID) que es donaven irrupcions d’aquesta espècie a la Catalunya Nord. Aquest fet queda palès si mirem la toponímia de la serra de Verdera, on trobem que un petit coll ubicat al costat del castell de Sant Salvador porta el com del “Coll del Mosquits”.