Inici

dilluns, 30 de juny de 2014

Control dels mosquits en els arrossars


Aquesta darrera setmana s’han iniciat les aplicacions per controlar els mosquits dels arrossars. Aquest any la superfície destinada a aquest conreu està al voltant de les 900 hectàrees distribuïdes en tres zones, la més gran és a Pals, un altre nucli a Bellcaire d’Empordà i el tercer a la zona de Castelló d’Empúries.  En total es faran aplicacions sobre una superfície de 3600 Ha.

En aquests camps l’espècie més preocupant i molesta que s’hi desenvolupa és l’anòfels, aquest mosquit ha estat un perill per la salut de les persones durant èpoques pretèrites, ja que actuen com a transmissors de la malària o paludisme. L’any 1964 la malaltia va ser eradicada i els casos que apareixen actualment són importats d’altres països, tot i això, s’ha d’estar alerta ja que fa dos anys es va donar un cas autòcton de malària als Monegros.