Inici

dijous, 24 d’agost del 2017

Futur incert


Aquest mes hem acabat de fer les aplicacions en els arrossars i, ja no serà fins la propera collita que caldrà emprendre aquesta tasca de nou. El nivell de mosquits que hi ha i que tenen el seu origen en aquest conreu, a hores d’ara és molt baix, si que cal dir que possiblement tindrem un lleu pic de població a principis de setembre, com cada any passa i, esperem que el impacte sobre les persones i l’activitat turística sigui baix.
Sens obren uns mesos de incertesa pel que fa a l’any vinent. El producte que s’ha utilitzat en aquests darrers anys pel control dels mosquits als arrossars ja no es podrà utilitzar. Això és degut a que aquest ingredient actiu ha saltat del registre de biocides.

Durant els propers mesos caldrà estudiar quines possibilitats tenim per portar a terme els controls dels mosquits en arrossars, tasca aquesta gens fàcil pel fet que les possibilitats d’ús de biocides és molt restringit i que a hores d’ara quedarà un sol ingredient actiu i, amb l’agravant que aquest té una eficàcia més aviat baixa, per dir-ho d’alguna manera. Falten molts estudis o millor dit, formulacions adients per l’especificitat que tenen les espècies més importants que es desenvolupen en els camps d’arròs, com ara són els anòfels o els mateixos Culex sp. El futur a hores d'ara és més aviat fosc.