Inici

dimecres, 31 de març del 2010

S'han finalitzat les aplicacions pel control del O. detritus

Durant les darreres setmanes s’han dut a terme unes aplicacions molt extenses pel control d’O. detritus. Aquests mosquits s’han generat per les pluges de febrer i març. A partir dels propers dies podran incrementar-se algunes molèsties per picades. Aquestes picades les produiran els mosquits que s’han escapat dels nostres controls antilarvaris. Penseu que l’efectivitat dels d’aquests controls no és del 100%, això és tècnicament impossible, aleshores els “supervivents” iniciaran la seva dispersió i durant uns dies se’n podran veure alguns exemplars. Generalment estaran actius durant les hores de més calor, cap al migdia.