Inici

dijous, 1 d’abril del 2010

El mosquit tigre a les escoles.


Per segon any consecutiu s’ha anat a totes les escoles de Girona per aplicar el programa educatiu del mosquit tigre. Aquest programa té dos apartats molt importants, el primer consta d’una visita d’un tècnic del programa que fa una xerrada, amb l’objectiu de que els nens sàpiguen reconèixer les larves dels mosquits, així com identificar l’adult del mosquit tigre i quines són les mesures de prevenció que s’han d’aplicar per evitar la seva presència. També es fa una avaluació per saber si s’han assolit els continguts, durant aquesta xerrada-taller, se’ls hi dona una recipient amb larves vives de mosquits i, així podran seguir el seu desenvolupament i metamorfosis (cicle biològic). La segona part del programa es farà durant el mes de maig i juny, aleshores se’ls hi donarà un kid per poder mostrejar el camp i recollir larves de mosquits del seu entorn (jardí de casa, hort de l’avi, plaça del poble, etc.). Les mostres seran enviades al laboratori del S.C.M. i un cop analitzades rebran els resultats del mostreig, en cas de que siguin positives a alguna espècie de mosquit, podran aplicar les mesures de prevenció apreses a l’escola.