Inici

dimarts, 13 d’abril de 2010

Monitorització dels mosquits adults a l’Empordà.

A partir d’aquesta setmana s’ha iniciat el seguiment de les poblacions de mosquits adults als municipis de la Mancomunitat.
Per fer aquest seguiment s'han instal•lat set paranys per la captura dels mosquits adults. La seva ubicació es fa a la vora de les zones més productores de mosquits, d’aquesta forma podem valorar el funcionament dels controls antilarvaris que es fan al llarg de l’any. Aquests paranys atreuen als mosquits mitjançant una llum i l’emissió d’anhídrid carbònic. Funcionen durant una nit cada setmana. Els resultats obtinguts ens ajuden a prendre les decisions pel que fa a les estratègies de control que cal millorar al llarg del temps i, així poder donar un bon servei.